fbpx

Opći uvjeti oglašavanja

Sva rješenja (tekstovi, dizajn, vizuali) primijenjena u obavljanju poslova oglašavanja na Femisfera.hr, osim onih primljenih od naručitelja oglasa, vlasništvo su portala i izdavača. Odgovornost za sadržaj i istinitost podataka koje ponudi i učini dostupnima na stranici putem različitih vrsta oglasa, snosi naručitelj.

Naručitelj oglasa jamči da su svi dostavljeni oglasni materijali njegovo vlasništvo, ili da ih ima pravo koristiti u oglasne svrhe.

Izdavač Dobra priča nije odgovorna za točnost, istinitost i/ili ažurnost sadržaja i/ili informacija koji se objavljuju na oglasnim materijalima.

Oglasni prostor

Moguće je zakupiti objavu promo članka, native članka, specijala s više članaka te banner prostora.

Zakupljeni oglasni prostor nije moguće ustupiti na korištenje trećim osobama, osim ukoliko stranke ne dogovore drugačije.

Informacije o cijenama oglasnog prostora te mogućnostima zakupa oglasnog prostora se mogu dobiti slanjem upita na [email protected]

Popusti na oglašavanje i posebne suradnje

Oglas na portalu Femisfera.com mogu zakupiti agencije, tvrtke pojedinačno ili organizacije i udruge. Ovisno o veličini budžeta, ugovara se popust.

Za oglašavanje humanitarnih akcija i u slučaju da je riječ o temi koju smatramo da je od širog interesa za javnost i naša čitatelje, odobravamo besplatne objave oglasa, prema dogovoru s naručiteljem.

Organizatorima različitih događanja ( kazalištima, muzejima, umjetničkim galerijama i skupinama, glazbenicima i drugim) odobravamo od 20 do 40 postp popusta.

Tvrtkama koje žele ustupiti proizvod našim suradnicama kako bi napisale recenziju omogućavamo suradnju koja će biti unaprijed dogovorena, tj. prije slanja proizvoda. Recenzije su autorske i ne objavljujemo iste prema zahtjevima Naručitelja. U sponzoriranim recenzijama bit će jasno naznačeno da je proizvod dobiven za testiranje.

Izdavači knjiga također imaju mogućnost suradnje s Femisfera.com te slanje knjiga koje će biti iskorištene u svrhu promocije novih naslova i autora.

Objava oglasa

Dobra priča kao izdavač zadržava pravo neobjavljivanja oglasa u slučaju da oglas ne zadovoljava tehničke specifikacije. Izdavač ima pravo odbiti ili obustaviti prikazivanje oglasnog materijala ukoliko smatra da je sadržaj materijala i/ili sadržaj oglašavane web-stranice neprimjeren ili protuzakonit. Izdavač ima pravo obustaviti prikazivanje bilo koje oglasne kampanje koju smatra neprihvatljivom.

Reklamacije

Reklamacije na objavljeni oglas prihvaćaju se isključivo u pisanom obliku (e-mail), i to najkasnije u roku od tri dana od dana objave oglasa.

U slučaju da je za reklamaciju odgovororan izdavač, oglašivaču će se odobriti ponovna objava istovjetnog oglasa bez dodatne naknade.

Ukoliko je pogreška nastala zbog objektivnih ograničenja u prirodi medija, ili zbog pogrešne pripreme samog oglasa od strane naručitelja, reklamacija se neće uvažiti.

Plaćanje

Rok plaćanja iznosi 8 dana. Oglašivač se obavezuje platiti uslugu po ispostavljenom računu do dana dospijeća. U slučaju kašnjenja oglašivač je dužan platiti zakonske zatezne kamate.

Opći uvjeti oglašavanja stupaju na snagu danom njihove objave na web-stranici Femisfera.com ili na koji drugi za to prikladan način.

Femisfera je stranica namijenjena prvenstveno ženskoj publici od 25 do 55 godina – željnoj kvalitetnog, autentičnog sadržaja i provjerenih informacija.

Postani dio Femisfere

Prijavi se za newsletter i svaki mjesec saznaj više o temama koje te zanimaju!